Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Allégade 15 A. 10. oktober 1911

Hvor ses man dog sjældent – Vanvid!

Allégade 15 A. 10/10 11

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Jeg naaede ikke ud til Dem inden Deres Afrejse, som det var min Hensigt – saavidt jeg erindrer fortalte Deres Kone mig, at De rejste den 12 Octbr. Jeg har ringet nogle Gange, men dels ikke truffet nogen, dels faaet den Besked sidste Gang at Nummeret var udgaaet. Nu idag da jeg havde besluttet at tage ud til Dem er jeg syg – en væmmelig 2 Svimmelhed, der nok er en simpel Følge af Overanstrængelse, da jeg de sidste Maaneder har arbejdet altfor meget.

Lev nu vel og nyd Livet. Det byder jo i Virkeligheden paa saa meget, det er kun os Mennesker, der ikke vil, kan eller tør gribe til. Jeg er ked af, at jeg ikke fik talt med Dem. Hvor ses man dog sjældent – maaske en tre fire Gange om Aaret. Vanvid!

Hjærtelig Hilsen fra os begge

Deres
H.N.