Henri Nathansen til Georg Brandes
Sendt fra Berlin. 20. november 1909

raat og svinet

20.11.091

Kære Hr. Professor Brandes!

Jeg fik gennem min Kone en Hilsen fra Dem og hører til min Sorg, at De ikke er rask. Forhaabentlig er det bedre, naar jeg i næste Uge kommer tilbage. Jeg ser da op til Dem, hvis jeg ikke forstyrrer. Som De maaske ved har jeg haft Première i Hamburg, og det gik godt. Nu er jeg taget et Par Dage hertil for at se Teater. Forøvrigt er her saa raat og svinet at man føler sig ganske som hjemme.

Mange Hilsner

Deres
Henri Nathansen

 
[1] Lørdag. Postkort med motiv: Berlin. Das Königl. Schloss; adresseret til: "Hr. Professor Dr. phil. Georg Brandes / Havnegade 55 / Kopenhagen"; omadresseret til: "St G / Kommunehospitalet". Poststemplet: "Berlin W 20.11.09; 5-6 N." tilbage