Henri Nathansen til Martinus Galschiøt
Sendt fra Nørregade 30. 24. juli 1896

Nørregade 30. d. 24.7.96.

Kære Hr. Redaktør Galschiøt!

Skønt det naturligvis gjorde mig ondt, at De ikke syntes om de Blade, som jeg selv havde sat såmegen Lid til, var Deres venlige Brev mig dog en stor Trøst, idet jeg deraf sér, at De omfatter mine første Forsøg med så varm en Interesse. Jeg véd nu, at jeg altid trygt vil kunne henvende mig til Dem, og jeg stoler fuldtud på Deres Råd.

Hvordan det end går mig på den Vej, jeg så gærne vilde nå et godt Stykke ind på, vil jeg altid være Dem taknemmelig, fordi De med så stor Omhu og Velvilje ledede mine første Skridt.

Jeg kommer op og taler med Dem på Torsdag.

Deres hengivne
Henri Nathansen.