Axel Lundegård til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Varberg. 8. juli 1924

varma tång-gnidningsbaden

Solhyddan, Varberg i Sverige 8 Juli 1924.

Käre gamle vän,

ända sedan författaremötesdagarna i Stockholm har jag gått havande med ett litet brev till dig för att uttrycka min hustrus och min missräkning över att inte ha fått hälsa dig och din fru välkomna till oss då. Vi hade verkligen glatt oss åt den utsikten och trodde, du skulle ha svårt att motstå den särskilda bjudning du fick. Sedan hörde vi ju, att du var hindrad av sjukdom. Det är ett skäl, man måste böja sig för. Men hur är det nu? Skulle du inte kunna komma till Varberg med din fru under armen? Jag föreställer mig, att Ni båda skulle ha nytta av de varma baden här. Och jag har anledning tro, att vederbörande skulle göra allt vad göras kan för er trevnad. Fundera i varje fall en smula på saken och sänd mig en rad.

Själv har jag de bäste erfarenheter. Jag bebor en liten idyllisk stuga, som badets styrelse ställt till Sveriges författareförenings disposition för hela sommarn med allt vad till livets uppehåll hör – läkare – bad och kuravgiften, ingenting får jag betala t.o.m. ramlösavatten ad libitum ingår i min förmånen.

Min hustru kunde inte komma med mig strax, hon måste stanna i Råsunda för att vårda sin numera skröpliga lilla moster, Mrs. Barclay, men omkring den 20de hoppas jag få henne hit och sedan stanna vi hele sommarn här.

Jag sänder dehär raderna på din Københavnsadress och hoppas de komma dig tilhanda, även om Ni bo på landet. Kanske ha Ni redan inrättat er för sommarn och jag vill inte vara enträgen bara för den glädjes skull, som min hustru och jag skulle känna, om Ni komma hit. Men frågan är värd ett allvarligt övervägande ur hygienisk synpunkt. De härliga, varma tång-gnidningsbaden verka stimulerande på kropp och själ. Och det är bara 8 timmers resa. Från Kbhvn Hovedbanegaarden 10,10 Helsingør 11,52, Hälsingborg 12,17 Varberg 6,10.

Hjärtlig hälsning till er båda

Din gamle vän
Axel Lundegård