Axel Lundegård til Georg Brandes
Sendt fra Frederiksberg Allé 27. 26. juli 1888

Victoria Benedictssons begravelse

Frederiksberg Allé 271. Torsdag morgen [26.7.1888]

D:r Georg Brandes.

Jag kom så sent hem i natt, att jag ej kunde besvara ert telegram. Och som det går fortare, skickar jag nu i stället ett Bybud med bref.

Begrafningen2 eger rum från Sct Johannis Stiftelsens grafkapell, Blegdamsvejen, i dag, Torsdag, kl. ½ 12 f.m.3

Graf är köpt å Vestre Kirkegaard4; och dit kör likvagnen omedelbart efter jordfästningens slut. –

Jag ber om ursäkt för mitt brefs ordknapphet. Den kommer af brist på tid.

Axel Lundegård

 
[1] Frederiksberg Allé 27: frk. Haugsteds pensionat i stueetagen, hvor også Pontoppidan boede (og/eller spiste) på den tid. tilbage
[2] Begrafningen: den svenske forfatterinde Victoria Benedictsson, som døde søndag 22.7.1888 for egen hånd, blev begravet torsdag 26.7.1888. (Kilde: kirkebog for Københavns Helligånds sogn, hvortil dødsstedet, Leopolds Hotel, Hovedvagtsgade 6, tilhørte). – Politiken bragte 24.7.1888 en usigneret nekrolog der begyndte: "Fru Victoria Benedictson / er Søndag Morgen pludselig afgaaet ved Døden. […]" tilbage
[3] iflg. Politikens begravelsesliste 26.7.1888 var begravelsen berammet til kl. 12 fra Johannes Stiftelse. tilbage
[4] Graf: se gravsted.dk. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage