Poul Levin til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Lille Strandstræde 24. 24. oktober 1927

Bogen er jo "vanskelig"

Tilskueren  
København
Lille Strandstræde 24
24/10 1927.

Kære Hr. Pontoppidan!

Jeg takker Dem hjerteligt, fordi De har sendt mig Deres nye Bog1. Jeg har arbejdet med den, saa godt jeg kunde, har læst den første Gang med Spænding og Uro, anden Gang med Eftertanke, gik saa tilbage til "Asgaardsrejen", "De vilde Fugle", "Nattevagt", tog Deres Digt til Georg Brandes frem og skrev min Anmeldelse, der kommer i November-Heftet af "Tilskueren", ud fra denne Konstellation, som De jo delvis selv har peget paa. Jeg ser Titlen delvis ironisk, altsaa saaledes, at Thorsen ifølge sin Natur og den Jammerlighed, han ser omkring sig, ikke kunde handle anderledes, end han gør. Han gør det rigtige – paa en gal Maade. Men overfor Konen er han vel stadig paa den gale Side, 2 næsten Strindberg'sk. Jeg lægger stærk Vægt paa det med Ringen. Men nu – efterat Anmeldelsen er trykt, desværre – forstaar jeg, at dette ogsaa betinges (ikke særlig det med Ringen, men hele hans Forhold til hende) af hendes fra ham saa forskellige Udgangspunkt, og at hendes Venskab med Søsteren symboliserer hendes Tilknytning til Bourgeoisiet. Jeg fik ikke helt fat paa dette, sikkert er det min Skyld, men mon vi ikke skulde have set Thorsen og Søsteren overfor hinanden?

Bogen er jo "vanskelig", hvilket vil sige, at den ikke udkommer2 paa éngang og vil leve sit Liv videre i Læserens Sind, faa nye Belysninger, alt som Tiden gaar.

De forstaar derfor, at jeg med Taknemlighed vil tage det Eksemplar, De har vist mig den Ære at sende mig, frem atter og atter, det vil blive mig dyrebarere og dyrebarere, jo mere jeg arbejder med det.

Med venlig Hilsen til Deres Frue og Dem

Deres hengivne
Poul Levin

 
[1] Bog: Mands Himmerig, der udkom 22.10.1927. tilbage
[2] udkommer: betyder noget i retning af "regnestykket går ikke op (for en) lige med det samme". tilbage