Johannes Lehmann til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Overgaden oven Vandet 90. 27. april 1937

lidt politisk Personalhistorie

Johannes Lehmann
Overgaden oven Vandet 90
København K.

27/4. 37.

Hr. Dr. Pontoppidan.

Tak for Deres venlige Brev, som jeg tillader mig at benytte nogle Linier af1. – Tak! Der var lidt politisk Personalhistorie, 2 jeg meget gærne vilde tale med Dem om; er der nogen Mulighed for, at jeg maa komme til Dem? Selvfølgelig indretter jeg mig ganske efter Dem m.H. til Tiden.

Deres hengivne
Johannes Lehmann

 
[1] benytte nogle Linier af: Denne "benyttelse" er ikke registreret. tilbage