Sven Lange til Anders W. Holm
Sendt fra Berlin. 21. februar 1913

fuldkommen Idiot

Berlin d. 21/2 13

Tak for Brevet1! og for det søde lille Nummer af Hovedstaden2 De sendte mig! Pontoppidan maa da være bleven fuldkommen Idiot, han digter jo nu som Martin Koch i sin Tid! jeg havde nok forudset noget i den Retning, men jeg havde dog ikke troet det skulde gaa saa hurtigt med ham. Helge's[?] Opsats er paa en Maade skadeligere, saa blid og lummer som et Vift af en Lammehale. Han kan ogsaa blive god! ...

 
[1] Brevet: ukendt tilbage
[2] Hovedstaden: 12.2.1913 bragte avisen Hovedstaden strofe 5, 6 og 8 af HPs digt "Til Mindefesten". I samme nummer stod artiklen "Den store Mindefest for Københavns Forsvar" af Helge ????? tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage