Harald Kidde til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Hareskov. 30. september 1917

5 År siden, jeg så Dem sidst!

Hareskov. 30 Sep. 19171.

Kære Henrik Pontoppidan –

Hjærtelig Tak fra os begge! Naturligvis har vi for længe siden læst Bogen i dens første Skikkelse, men vi véd jo, hvorledes De aldrig trættes af at forme Stoffet, til den endelige, gyldige Form er nået – og nu har vi da denne her, tilmed med Deres venlige Hilsen foran. – Jeg har regnet ud, at det nu er 5 År siden, jeg så Dem sidst! Turde det da være for meget, om jeg med det første prøvede at opsøge Dem? blot jeg vidste, jeg ikke kom til Forstyrrelse for Dem eller Deres Hustru! Ja, jeg vil nu prøve det en Dag – og lade Lykken råde! (En Lørdag må det vist blive, for Togenes Skyld.) Er De ikke [fortsat nedad i venstre margin:] hjemme, har jeg fået den Tur! Med venlig Hilsen fra os bægge til Dem og Deres Hustru!

Deres hengivne
Harald Kidde

 
[1] med kuvert adresseret til: "Forfatteren / Hr. Henrik Pontoppidan / Snekkersten" omadresseret til "Adr. Dr. Einer Thomsen / Rosenvænges Alle 8 København"; poststemplet "Hareskov 1.10.17" og "Snekkersten 2.10.17" og "Kjøbenhavn Ø 3.10.17". tilbage