Otto Jespersen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Gentofte. 13. februar 1914

Deres mandige ord om kirken

Gentofte 13.2.14

Kære svigerfætter,

Hjertelig tak, fordi De sendte os Deres mandige ord om kirkens mænd, både Ane Marie og jeg har læst bogen og glædet os over den.

Vi er i disse dage stærkt optagne af at Laurits Djørups kone Sophie er kommen på rigshospitalet og befinder sig ret betænkeligt; de røde blodlegemers tal er gået ned på en højst usædvanlig måde, og det hele ser meget 2 farligt ud, skønt der nu idag synes at være indtrådt nogen bedring, idet feberen er gået ned. Vi håber hun må komme over det, men det blir i hvert fald et langt sygeleje.

Selv har vi det godt alle tre.

Deres hengivne
Otto Jespersen