Otto Jespersen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Ermelundsly, Gentofte. 21. december 1905

læse Lykke-Per i ett køre

Prof. Dr. Otto Jespersen.
Ermelundsly.
Gentofte.

21/12 05.

Kære hr. svigerfætter1,

Forleden dag sa min dreng2: "Veed du hvor meget jeg glæder mig til julen? Jeg glæder mig liså meget som syv gange rundt om jorden" og så føjede han til "og du veed dog hvor glad jeg er ved at komme ud på et dampskib." Når jeg nu skal sige Dem hvor glad jeg er over at ha fået Lykkeper som en gave fra forfatteren, mangler jeg en målestok af lignende art og må dærfor nøjes med at sige Dem at jeg meget sjældent har fået en gave jeg har sat større pris på. Jeg håber allerede i aften at kunne begynde at læse den, og er glad over at det passer så godt med ferien, at jeg kan få tid til at læse den i ett køre. Så skal jeg sige Dem min dom om den, hvis De da bryder Dem om at høre den, når vi forhåbentlig ser Dem efter nytår – se Ane Maries indlagte3!

Med de bedste julehilsener til hele familien

Deres hengivne
Otto Jespersen

 
[1] svigerfætter: Henrik P. var fætter til Jespersens kone Ane Marie. tilbage
[2] min dreng: Frans Djørup Jespersen, f. 20.9.1898. tilbage
[3] indlagte: kendes ikke. tilbage