Thit Jensen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Vigerslev Allé 38, Valby. 9. april 1928 (omtrentlig datering)

Vigerslev Allé 38 – Valby

Kære Hr, Henrik Pontoppidan

Om jeg kan fatte, hvordan dette er gaaet til! Jeg troede, De havde faaet min Bog for længe siden, og jeg gik og var lidt skuffet, fordi jeg ikke hørte fra Dem. Om Fejlen ligger hos Forlaget eller her i mit Hjem, kan jeg ikke regne ud, jeg selv rejste den 18ende og kom først hjem igen i Paasken1.

Jeg har skrevet i den d 17ende, for den Dag skrev jeg i de Bøger, som skulde sendes – nu er jeg blot ked af at jeg ikke ser af Deres Brev hvortil jeg kan sende Bogen, saa den hurtigst naaer Dem. Nu sender jeg den her til København2, saa maa den vistnok hurtigere komme frem, hvorhen De opholder Dem!

Kære Hr. Pontoppidan, jeg er saa frygtelig spændt paa at høre, hvad De mener. Vil De ikke skrive til mig baade hvor De synes noget er 2 rigtigt og godt, og hvor De finder noget er forkert, daarligt, ude af Ideen – jeg skal nemlig have Mod og Lyst og Forstand for at gaa videre, jeg har Stof til 9 af samme Art fra min Hjemstavn, dens gamle Slægter, store Gaarde, Sagn, Spøgeri og Kampe, dens Æresbegreber, Fædrelandsfølelse og hele Himmerland da Skovene dækkede, og Rigdom og Livsglæde var i alle Hjem. Hele Bundtet ender i "Det store Bryllup" – det var 1579 da Rigsraad Bjørn Andersen giftede sine to Døtre bort paa Bjørnsholm – –

Det er hjemme altsammen. Jeg flytter derover til Himmerland i næste Maaned for at bo der for Fremtiden hver Sommer og køre paa Cycle og blive rask igen. Jeg har været for længe paa Rejse, og jeg har haft for mange Jern i Ilden, jeg selv er blevet brændt, jeg er træt.

Modtag min hjerteligste Hilsen og Tak fordi De skrev, jeg vilde i Aarevis have grundet over, hvorfor jeg aldrig hørte fra Dem.

Deres altid hengivne
Thit Jensen

 
[1] Påskedag var 8.4.1928. tilbage
[2] Pontoppidan var efter sin kones død I Svendborg i februar flyttet tilbage til Overgaden neden Vandet 15, København, omkring 1. april 1928. tilbage