Henrik Ibsen til Frederik V. Hegel
1. juni 1887

læst Fra Hytterne med stor glæde

München, den 1. Juni 1887.

Kære herr justitsråd Hegel!

I lang tid har jeg nu ikke ladet høre fra mig og når det sker idag så kommer jeg desværre derved til at påbyrde Dem en ulejlighed.

Jeg har nemlig at indbetale til min søn et beløb af ​120 dollar. Men denne sum har jeg ikke disponibel hernede og nødsages derfor til at bede Dem om godhedsfuldt at ville lade ham tilstille en veksel eller anvisning lydende på beløbet. Sigurds adresse er for nærværende tid: Consulate of Sweden and Norway, New-York. Dersteds har han nemlig at gøre tjeneste indtil udløbet af denne måned.

2 Vi har nu fattet den beslutning at tilbringe sommeren i Danmark, nærmest i Jylland, hvorhen vi begiver os i begyndelsen af Juli og hvor vi agter at slå os ned for det første, et eller andet sted ved kysten. ​Til København kommer vi ikke denne gang. Jeg må have ro og ensomhed, så at jeg kan komme til at arbejde for alvor. Dette har i vinter ikke været mig muligt da jeg har været optaget af så mangt og meget andet.

Med stor interesse har vi læst om den storartede måde, hvorpå ​De er bleven fejret og selv har fejret Deres fødselsdag iår. Gid vi kunde have været tilstede! Jeg håber dog at ​vort telegram kom frem i rette tid. Vi afsendte det tidligt om morgenen.

Jeg håber at herr Lindberg eller herr Foght til Dem har indbetalt ​honoraret for opførelsesretten til "Rosmersholm" i Sverig og Norge.

3 Rimeligvis ​kommer førstnævnte til at opføre stykket udover efteråret på et af de københavnske teatre. Han ​tænker også på at bringe "Kejser og Galilæer" frem dersteds.

For Henrik Pontoppidans fortællinger ​«Fra Hytterne», som De havde den godhed at sende os, beder jeg Dem modtage vor bedste tak. Vi har læst dem med stor glæde.

Men nu tør jeg ikke længer lægge beslag på Deres tid. Min er også knap idag. Jeg beder derfor Dem og Deres kære børn modtage vore varmeste hilsener i det jeg tegner mig

Deres hjertelig hengivne Henrik Ibsen.