Harald Høffding til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Carlsberg. 23. juli 1917

Fortællingskreds for fjerde Gang

Carlsberg d. 23. Juli 1917.

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Jeg maa have Lov til at sende Dem en venlig Hilsen til Deres 60 Aars Fødselsdag, ligesom jeg saa ofte under Læsningen af Deres Bøger har sendt Dem en venlig Tanke. Deres Bøger har undertiden efterladt en Brod hos mig; men ogsaa for den takker jeg. Først og fremmest er det dog den levende Natur- og Menneskeskildring, som betager mig, og i hvilken jeg ved hver ny Læsning finder noget Nyt. 2 Jeg læser for Øjeblikket Deres fem Binds Fortællingskreds for fjerde Gang og lærer stedse mere af den, baade hvad Sammenhængen i det hele Værk, og hvad Karakterer og Episoder angaar. Jeg beundrer den Rigdom af enkelte Træk, der ved gentagen Læsning lader Torbens og Jyttes Karakterer staa for os i hele deres psykologiske Virkelighed. Da jeg første Gang havde læst Bogen, var jeg ked af, at der nu ikke var mere; men gentagen Læsning har lært mig, at der var langt mere, end jeg 3 første Gang havde faaet fat i. Det er ikke saa overordentlig mange Bøger, det gaar mig med paa den Maade.

Med de bedste Ønsker

Deres hengivne
Harald Høffding