Harald Herdal til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Lynge Overdrev pr. Lillerød. 30. juni 1938

den betændte lyrisme

Lynge overdrev.
Lillerød.
30-6-38

Kære Henrik Pontoppidan,

jeg ved ikke om De har erfaret at jeg har faaet frk Goldsmiths legat1 paa 1000 kr. men det har jeg, og at det er sket skyldes i høj grad Deres smukke ord og indstilling. Fra Dansk forfatterforenings side hade man indstillet ganske andre folk, da man fra den kant ikke gerne godvilligt gir en oppositionel mand som mig et legat. Legat-bestyrelsen foretrak imidlertid at følge Deres indstilling og jeg takker Dem, kære Henrik Pontoppidan, paa det varmeste.

Som purung – og usvækket den dag i dag – har jeg følt mig i gæld til Dem; De og Deres digtning, tonen og styrken i den, viste mig vej som digter og friede mig fra den betændte lyrisme i dansk digtning; men at jeg ogsaa paa anden maade skulle komme i gæld til Dem og skylde Dem tak drømte jeg ikke om i de dage – da De personlig var mig saa ufattelig fjern som De nok selv husker tilsvarende af fra Deres egen ungdom.

Jeg vedlægger en smule artikel om den digtnings art og tendens som følger den De har udtrykt og mestret, jeg haaber et og andet vil være Dem kendt, at et og andet vil være noget De billiger – det er et skridt videre ad den vej De har været med til at vise os her i Danmark!

De bedste hilsner og tak!
Deres hengivne
Harald Herdal

 
[1] Frk Goldsmiths legat: frk. Astrid Goldschmidt (1868-1911) var datter af Moritz Goldschmidt (1822—88), stifter af og direktør for A/S Crome & Goldschmidt, og hustru Jenny Jacoby (1839-1908). Moritz G. var en yngre bror til digteren Meïr Aron G. tilbage