Harald Herdal til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Lynge Overdrev pr. Lillerød. 13. juni 1937

Sikker Hansen tegne portræt

Harald Herdal.
Lynge overdrev. Lillerød. Tlf. Vassingerød 28
13-6-37

Kære Henrik Pontoppidan,

bladet Clarté (udgiet af de socialistiske faggrupper) vil i anledning af Deres 80aarige fødselsdag gerne bringe et billede af Dem; redaksjonen har bedt mig henvende mig til Dem i anledning og jeg vil derfor spørge Dem om De vil ha den ulejlighed, vise os den imødekommenhed, at lade tegneren Sikker Hansen tegne Dem?

Han har sagt mig at det ikke skal ta for meget af Deres tid, og passer det Dem engang i ugens løb, er han rede. Jeg tilføjer, at skulle De være i Rørvig (hvad jeg tilfældigt ved De har været, idet jeg selv har boet deroppe), behøver det ikke fra vor side at være noen hindring, tegnere (modsat digtere) er saa rige, de har bil.

Jeg haaber De vil.

Jeg skammer mig over at jeg ikke har faaet takket Dem for det brev, der har været saa stor en glæde og støtte for mig, men saadan gaar det jo, at man ikke faar gjort netop det der burde gøres. Men for mig – som de jo nu snart har slagtet helt, "ramt paa pengepungen" som Nexø rigtigt skrev det i "Kulturkampen", for mig var Deres ord dobbelt styrkende. Det er jo haardt, for ikke at sie ondt at være digter i vore dage, gør man ikke som samfund, presse og andre magter vil, saa gør de en brødløs. Fortsættelsen af Den første verden ligger 2 saaledes i mit skab, Bogkredsen der trykkede første del, vil ikke mere, forlaget, der stod bag, Fremad (socialdemokratisk) heller ikke, jeg forsøgte Gyldendal, heller ikke, – ingen angir grunde, – saa Deres ord om at jeg maatte faa held til at fortsætte er gjort til skamme af andre..

Naa, det var jo ikke det, men om De altsaa vil vise Clarté den store venlighed og lade mig vide hvornaar det passer Dem at Sikker Hansen maa besøge Dem.

Jeg, der saa gerne ville besøge Dem engang, tog gerne med, men det er vel for megen ulejlighed for Dem. Maaske en anden gang...

Men de bedste hilsner

fra Deres hengivne
Harald Herdal