Erik Henrichsen til Else Thomsen f. Pontoppidan
6. november 1912

Else Thomsens forlovelse

6 Novbr 1912.

Kære Else.

Jeg glæder mig til, naar jeg mødes med Dig næste Gang, ret af Hjærtet at trykke Din Haand og ønske Dig og Ejnar1 Thomsen, at Livets gode Magter maa beskytte Eder. Men da det maaske varer noget, inden vi ses, saa vil jeg ikke opsætte det saalænge, men tage Pennen og med den sende Dig det omtalte Haandtryk.

Lykken være med Dig, kære Else!

Din hengivne gamle Ven
Erik Henrichsen

 
[1] Ejnar: i.e. Einar. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage