Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
10. marts 1930

god Tid til at forberede

10-3 1930

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Jeg takker Dem for Manuskriptet til den første Halvdel af det nye Bind Noveller og Skitser. Vi har straks ladet det gaa til Udmaaling og Beregning, og i Løbet af et Par Dage skal jeg sende Dem et Forslag med Hensyn til Oplag, Pris etc.

Det er rart, at vi kan begynde Sætningen allerede i Foraaret, saaledes at vi faar god Tid til at forberede Udsendelsen af Bindet tidligt paa Efteraaret.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
sign. F. Hegel