Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
13. september 1925

næste Aar ved Bogens Udsendelse

13/9-251

Kære Hr. Pontoppidan.

Jeg må meget bede Dem undskylde, at De øjensynlig ikke har modtaget mit Svar paa Deres Brev 18. Aug. Straks jeg fik Deres Brev lod jeg foretage en løselig Beregning over den af Dem omtalte nye Bog, og paa Grundlag heraf svarede jeg, altsaa desværre uden at Svaret er kommet Dem i Hænde. Maa jeg gentage Indholdet af mit forrige Brev.

Vi vil meget gerne udgive Deres ny Bog2 paa de af Dem foreslaaede Betingelser, nemlig at Halvdelen udbetales endnu i Aar og den anden Halvdel næste Aar ved Bogens Udsendelse minus Renterne for den første Udbetaling. Vi behøver ikke nogen Art Deponering. Vi ved ikke, hvor stor Deres nye Bog bliver, men vi kan dog skønne, at De, i hvert Tilfælde dersom Bogen bliver henimod en Snes Ark vil kunne regne med den, som De selv nævner. Vi kan altsaa naar som helst sende Dem 3500 Kr., bare De vil sende et Par Ord.

Med venlig Hilsen og min Undskyldning for at De nu først faar mit Svar, er jeg

Deres ærbødige hengivne
sign. Fr. Hegel

 
[1] datoen rettet fra 12/9 til 13/9. tilbage
[2] Bog: der må være tale om Mands Himmerig, der udkom 22.10.1927. tilbage