Hans Hartvig-Møller til Arthur Palsbo
Sendt fra Gl. Hellerup Gymnasium. 14. december 1934

blev ked af at skrive selv

Gammel Hellerup Gymnasium.

14 December 1934.

Hr. Amtsforvalter Palsbo.

For flere Aar siden skrev Pontoppidan hvert Aar selv en Dedikation i det Eksemplar af hans store Romaner, som af "Voldbys Studenterlegat" gives til en Dimittend. Men efterhaanden blev han ked af at skrive selv, og Boghandler Voldby, der har stiftet Legatet, fik ham saa til at skrive et Eksemplar af Digtet og give Lov til, at det i Facsimile hæftes ind i 1ste Bind hvert Aar. De maa gerne beholde vedlagte Eksemplar.

Deres ærbødige
Hartvig-Møller.

 
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage