Henrik Hajdu til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Ujpest, Ungarn. 25. juli 1932

Ujpest, d. 25. Juli 1932.

Hr. Henrik Pontoppidan!

Jeg gratulerer Dem […] til Deres 75. Fødselsdag. […] Jeg har oversat Sigrid Undsets "Kristin Lavrensdatter", derfor kunde jeg ikke beskæftige mig med "Det forjættede Land". Men i disse Dage skal jeg konferere med "Atheneum" om Romanens Udgivelse. […] Jeg er stolt over "Nyugat"s Pen-Nummer. […] de skandinaviske Digtere har opnaaet deri den største Succes. Først og fremst Deres "Ørneflugt" og Nexøs "Morgenen". Anmeldelsen om "Lykke-Per" konkluderer derhen, at denne Roman er en af de faa udødelige Værker i Verdenslitteratur. […]

Med de hjerteligste Hilsener er jeg

Deres
Vilma Hajdu
Henrik Hajdú