Henrik Hajdu til K.K. Nicolaisen
Sendt fra Ujpest, Ungarn. 1. august 1927

Ujpest, den 1. August 1927.

Kære Hr. K.K. Nicolaisen!

Modtag for Deres Artikel om Pontoppidan min varmeste Tak! Den var mig igen en fin Begivenhed. (I den sidste Sats er, desværre, to Fejler; den rette Text lyder saaledes: "[…]".) Hvad synes De ellers om det ungarske Sprog? At det danske kender jeg ikke, det véd jeg godt.

Deres Ønsker blev tolket, ang. Exemplarer og Særtryk. […] Med Deres Tilladelse sender jeg nu Dem en Artikel1 af Martin Keleti om H. Pontoppidan. […]

Deres
Henrik Hajdú

 
[1] Artikel: i Népszava 24.7.1927. tilbage