Gunnar Gunnarsson til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Gl. Kongevej 141,3. 25. september 1917

Tak for Besøget forleden

Gunnar Gunnarsson Gl. Kongevej 141, København V., d. 25. Sept. 1917.

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Jeg sender Dem min bedste Tak for den Glæde De har beredt mig ved at sende mig "De dødes Rige", som jeg glæder mig til paa ny at stifte Bekendtskab med i den sammentrængte Udgave. Jeg vil ikke vente med at sende Dem denne min Tak til jeg har læst Bogen, for jeg er netop for Tiden saa stærkt optaget af min nye Bog1, som nu nærmer sig Slutningen, at jeg ingen Ro har paa mig til at læse Bøger, der optager mig. Naar jeg nu og da maa hvile Tankerne ved lidt Læsning, maa det helst være af den Slags Lekture, som man 2 uden Skade kan "tænke lidt ved Siden af".

Samtidig med min Tak for Bogen, sender jeg dem ogsaa min Tak for Besøget forleden. Jeg vilde ønske, De vilde gøre det om en Gang naar De er i Byen og har Tid, – ogsaa for min Kones Skyld, der gerne vil gøre Deres Bekendtskab, og som beder Dem hilset paa det bedste.

Jeg beder Dem bringe Deres Frue min ærbødigste Hilsen.

Og Dem sender jeg min bedste Hilsen og Tak.

Deres hengivne
Gunnar Gunnarsson.

 
[1] Bog: muligvis Edbrødre, der udkom 1918. tilbage