Axel Garde til Antoinette Pontoppidan
2. september 1921

endnu for tidligt?

2/9 21

Kære Fru Pontoppidan

Er det for tidligt endnu at sende Deres Mand vedlagte Brev1, som indeholder et Tilbud paa Optryk af en Del af hans tidligere Arbejder? Hvis det er for tidligt, vil jeg bede Dem sende Brevet tilbage med Budet til os, i modsat Fald sende det videre til Deres Mand.

Med en venlig Hilsen

Deres hengivne
sign. A. G.

 
[1] vedlagte Brev: Gardes brev til HP 2.9.1921. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage