Axel Garde til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Klareboderne 3, København. 9. januar 1917

den nye Udgave

9/1 17

Kære Hr. Henrik Pontoppidan

Hvis De er hjemme en Eftermiddag efter Torsdag og det passer Dem, vilde jeg gerne have en Samtale med Dem. Foruden den Glæde det er for mig at aflægge Dem et Besøg, kunde vi maaske saa samtidig tale om den nye Udgave af Fortælling-Kredsen, som vi snart mener at kunne sætte i Arbejde.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
Axel Garde