Richardt Gandrup til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Aarhus. 30. maj 1929

Dansk Digtning hædres

Telegram sendt fra Aarhus 30.5.1929 Kl. 16:40 – 26 Ord

Henrik Pontoppidan / Holmegaardsvej 2 / Ordrup

Jeg sender Dem paa denne Dag1 min bedste Hilsen og Lykønskning, smukkere kunde Dansk Digtning ikke hædres

Richardt Gandrup

 
[1] denne Dag: anledningen var Pontoppidans udnævnelse til æresdoktor i Lund. tilbage