Martinus Galschiøt til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Helsingør. 19. december 1930

min kæreste Læsning

19. Dcbr. 30

Kære Pontoppidan. – Tak for Bogen, der faar Plads i min Reol sammen med de mange andre, De i Aarenes Løb har skænket mig, og i mit Hjerte som hørende med til min kæreste Læsning, den der skaffer mig den største Nydelse. Og Tak for Besøget forleden. Ogsaa Deres Besøg hører til det, der nu glæder mig mest. Kom endelig saa tit, som De har Lyst – De vil altid være velkommen – jeg kan sige for os alle her i Huset. Den medfølgende Kasse kan vise det. 2 Da De forleden roste Teen, De fik, fortalte Gerda, Stuepigen, det til Frk. Pansch og tilføjede: Skal vi ikke gi ham noget med hjem. Frk. P. fandt Forslaget godt, men maatte først tale [med] mig derom, og da De var rejst, fortalte hun mig det. Jeg fandt Ideen ypperlig, og her har De den nu omsat i Virkelighed. Her er nu Stof til mange Kopper Te – og en Anvisning oven i Købet – gid de maa smage Dem! Tænk paa os en Gang imellem, naar De nyder Teen, og paa, at De altid er velkommen her hos os, hvor De kan være sikker paa at faa ikke blot en Kop god Te, men ogsaa en god Modtagelse. En ikke for trist Jul ønskes Dem af

Deres hengivne
M. Galschiøt