Martinus Galschiøt til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Helsingør. 19. december 1923

hyggelige Reberbane-Passiarer

19 Dcbr. 23

Kære Pontoppidan

Tak for Hilsenen paa Fødselsdagen. Det blev ellers ikke til store Festligheder; for jeg laa den a'. En Mavehistorie, jeg blev anfaldet af Natten mellem Søndag1 og Mandag, og som maatte kureres med lidt Opium og Afholdenhed, tvang mig til at blive liggende; men jeg modtog dog Gratulanter paa Sengen, og de paastod, at det hele var Film for at slippe for Gæstebudet, saa jeg maatte be dem gaa ned i Køkkenet, hvor Frk. Pansch sad og sørgede over, hvad hun skulde gøre med al den dejlige Mad. I Løbet af et Par Dage var jeg saa restitueret, at vi trommede de halve Gæster sammen og bespiste dem om Søndagen. Og Festtalen slap jeg saa for. 2 Nu i Julen tænker jeg saa at traktere den anden Halvdel. Jeg venter Prof. Fridericias hertil i Juleugen. Jeg traf dem hos Trydes og der ytrede Fru F. Lyst til at komme paa Landet og holde Juleferie. Saa stillede jeg deres Sommerlejlighed til Disposition, og det tog hun med Glæde imod. De skal føre deres egen Husholdning; men der blir nok musiceret endel her hos mig. Og saa mente jeg en Dag at be dem sammen med Thalbitzers2 og Konsul Wright3 samt Karen Kaas4, der alle skulde ha været med paa Fødselsdagen. Det gir 8. Hvis nu De og Fru Antoinette kom med den Dag, blev vi 10, det Tal jeg nødig overskrider. Og saa skulde De (forhaabenlig) faa baade god Mad og god Musik. Ti Fru F. spiller glimrende Violin og Karen Kaas og hun spiller brill.5 sammen. 3 Nu er det selvfølgelig ikke min Mening, at De skulde komme til Middag og rejse igen om Aftenen. Jeg tænkte mig Muligheden af, at De kom midt paa Dagen og blev her Natten over – ikke paa Missionen men her hos og paa Reberbanen. Saa kunde vi faa os ogsaa nogle hyggelige Reberbane-Passiarer, som vi jo alle tre sætter Pris paa.

Tænk nu lidt over den Ting. Det vil naturligvis afhænge af Helbredsforholdene og om De har Mod og Lyst til at udsætte Dem for Rejsens Ubekvemmeligheder. Naar Tidspunktet nærmer sig kan vi forhandle videre pr. Brev og Telefon. Jeg skal jo ogsaa forhandle med de andre. Karen Kaas' Mor har ligget for Døden i de sidste tre-fire Maaneder uden at det er blevet til noget, saa jeg haaber, hun holder Nyaar over; men iøvrigt vil det kun være Børnene en Befrielse, om hun dør forinden.

4 Jeg vil længes efter en Julehilsen fra Dem ikke for de glædelige Ønskers Skyld, men for at faa lidt Besked om Stemninger og Tilstande. I Fødselsdagsbrevet stillede De i Udsigt, at De skulde ud til hellig Elisabeth og være "Forsøgskanin"6. Hvor jeg maa prise mig lykkelig, der kan nøjes med et Mavetilfælde paa 24 Timer. Men jeg har sandelig ondt af Dem. Jeg har ingen mærkelige Oplevelser at berette; jeg læste iaftes Soybergs henrivende lille naturromantiske Digtning7 "Meta". Der er saa meget udmærket i den, den er saa helt igennem godt gjort, men jeg savner alligevel noget i den, det allerfineste, det ugribelige, det som tar En om Hjertet uden at man ved, hvad det egenlig er. Men han er en udmærket Forfatter, og De har megen Fortjeneste af at ha støttet ham. Mine bedste Hilsener og Juleønsker til Dem begge og Børnene.

Deres hengivne
M. Galschiøt

 
[1] Søndag: søndag 9.12.1923. tilbage
[2] Thalbitzers: den nationaløkonomiske skribent, redaktør af Finanstidende Carl Thalbitzer (1876-1970), der boede i Helsingør. tilbage
[3] Konsul Wright: Albert Wright (1858-1926), købmand i Helsingør. tilbage
[4] Karen Kaas: f. 1887 i Helsingør, datter af købmand og konsul Adalbert K. og Julie Johanne f. Hansen. tilbage
[5] brill.: brilliant. tilbage
[6] til hellig Elisabeth og være "Forsøgskanin": HP var flere gange til behandling for sine ansigtssmerter på Sct. Elisabeths Hospital på Amager. tilbage
[7] Digtning: Harry Søiberg: Meta, 1923. tilbage