Martinus Galschiøt til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Helsingør. 10. februar 1914

mere overlegen og drastisk

10. Febr. 14

Kære Pontoppidan. – Tak for det tilsendte Foredrag1, som jeg læste med det samme, jeg fandt det paa mit Bord, og hvis sunde og sande Betragtninger var, som det kunde være mine egne, kun i en langt mere overlegen og drastisk Form, end jeg selv kunde ha givet dem. Men De skal se, der blir ikke meget Staahej om det, for Præsterne tier stille.

2 Paa Søndag (15de) kommer Paludan og Frk. Lønborg samt Kielland2 og spiser hos mig. Desuden forhaabelig Rink og Brygger Madsens3 – vil De og Deres Kone være med, skulde det meget glæde mig. Spisetiden som sædvanlig efter 6 Togets Ankomst. Dragten dagligdags.

Venlig Hilsen til alle Deres hengivne
M. Galschiøt
 
[1] Foredrag: "Kirken og dens Mænd", holdt 19.1.1914 i Ålborg og 6.2.1914 i Horsens, udkom som bog 7.2.1914. tilbage
[2] Kielland: den norskfødte forfatter og kontorchef Carsten Meinert Maria Kielland (1853-1918), en fætter til forfatteren Alexander Kielland. tilbage
[3] Brygger Madsens: cand. polyt. Edgar Madsen (1865-1919), teknisk direktør på Wiibroe 1898-1919, gift med Theodora Jacobsen, datter af brygger Carl Jacobsen. tilbage