Martinus Galschiøt til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Helsingør. 21. december 1911

Jule- & Nyaarshilsen

Helsingør 21/12 111

Kære Venner! Iaften afgaar min Kuffert til Wiesbaden, men da De næppe kan hitte de mange Hilsener fra mig, som jeg har puttet i den, er det bedre, De faar en mere haandgribelig gennem dette Kort. Den skal foruden at bringe Jule- & Nyaarshilsenen fortælle Dem, at jeg har det godt og har savnet Dem jevnlig, bl.a. ved en festlig Middag paa min Fødselsdag d. 11te ds. Ellers har jeg det godt, ganske godt, baade i legemlig og aandelig Henseende, skønt Vejret er frygteligt og saa tungt og mørkt, at jeg tænder Lys ved alle Maaltider. Steffen var her iaftes og traf Henri Nathansen, der var i udmærket Kondition. Jeg rejser næppe ud før til Foraaret, og saa gaar Vejen rimeligvis over London til Paris.

Mange Hilsner
M. Galschiøt

 
[1] Postkort med motiv fra Kronborg, adresseret til: "Hrrn Henrik Pontoppidan / 6 Müllerstrasse / Wiesbaden". Poststemplet: "Helsingør 21.12.11; 7-8 E." tilbage