Emma Gad til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Dronningens Tværgade 40. 9. november 1917

Frokost med Brandes og Cavling

Kbhvn. Dr. Tværg 40. Palæ 127.
9 Nvbr 1917.

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

De tusinde Gange til Lykke til Nobelprisen. Først og fremmest til Hæderen, men det er jo ogsaa rart med lidt Penge. Jeg har i Dag været en rædsom Tur ude i Humlebæk i Storm og isnende Regn, men midt under Lidelserne lyste der af og til et Glimt af Glæde i mig – hvad er det dog, tænkte jeg! Jo, det er jo Henrik Pontoppidan – det med Æresprisen. Og saa tænkte jeg paa den Solskinsdag, hvor det endnu var Sommer, hvor vi vandrede sammen over Tibberups Marker, som under vort gode og glade Samvær 2 blev til Arkadiens lyse Sletter. Ja netop – der er noget elysæisk over Dem. Hil Dem!

De er jo for Tiden en Nomade. Hvis Deres Fjed er ved at vende sig mod Kbhvn – det kunde jo være – kom da til Frokost hos os paa Mandag den 121 Kl 12½ sammen med Georg Brandes, Henrik Cavling og Fru Johannes Poulsen. Det vilde meget fornøje

Deres hengivne
Emma Gad

 
[1] den 12 var en onsdag. tilbage