Ludvig Feilberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Pileallé. 18. november 1911

naturvidenskabelig Retning

[trykt:] L. Feilberg
Pileallé 55, 2. Sal. Kjøbenhavn F.

Den 18de November 1911.

Kære Hr. Pontoppidan!

Maa jeg præsentere Dem for en Bog, der minder mig meget om Deres Kanalprojekt (Lykke Per). Det er et Projekt til Afskaffelse af Snak, som vore Efterkommere – trætte af Tidens Snak – har udkastet. Naturen skal fortælle det hele – Mennesket skal bare tie og høre til. Jeg kan ikke se rettere end, at de Unge har Ret der. Baade De og jeg har jo forøvrigt haft en stærk Snert i denne naturvidenskabelige Retning.

Jeg har i mine Smaablade skreven en Slags Anmeldelse, som jeg har lagt indeni, og som yderligere vil tydeliggøre Meningen med Bogen1.

Kan man ikke faa Dem til at skrive en Anmeldelse; jeg vilde forfærdelig gerne høre Deres Mening om Projektet. Se om De ikke kunne faa Tid!

Venlig Hilsen!

Deres hengivne
L Feilberg

 
[1] Bogen: Der er tale om Casper Feilberg: Studier af Naturens Sprog (1911) som Ludvig Feilberg i et udateret "Smaablad" skriver om. Se nr. 29 i L. Feibergs Samlede Skrifter 1949, II, s. 272-79. Casper Ludvig Feilberg (1881-1957) var Ludvig Feilbergs næstældste barn. Han blev cand.polyt. 1905 og var 1908-14 assistent i tegning og kulturteknik ved landbohøjskolen. tilbage