Helga Eilertsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 27. december 1937

Vasen fra Dem

[27.12.19371]

Kære Pontoppidan!

En lille forsinket Julehilsen. Her ser De2 hvor fint der nu ser ud paa Lillebo. Vasen paa Bordet er en Gave fra Dem. Glæder mig meget af Frk Larsen3 at høre De har det godt. –

Deres hengivne
Helga Bing Eilertsen

 
[1] postkort adresseret til "Forfatteren / Hr. Henrik Pontoppidan / Holmegaardsvej 2 / Ordrup"; poststemplet "København 27 Decb. 1937". tilbage
[2] Her ser De: af et foto på billedsiden af postkortet. tilbage
[3] Frk Larsen: Karen Larsen, HPs husbestyrerinde. tilbage