Olga Eggers til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Graabrødretorv 1. 30. november 1909

Tilværelsen er alt for stor!

Graabrødretorv 1I
30-11-09.

Hr. H. Pontoppidan!

Tilgiv at jeg ulejliger Dem ved at takke Dem hjerteligst for Deres Brev1. Det var saa venligt af Dem at skrive saadan til mig. 2 De kunde lige saa godt have fundet det lidt paatrængende af mig at sende Dem Bogen2. Jeg ved kun alt for godt, at det ikke kan være nogen udelt Nydelse at læse mig. Men jeg haaber, at jeg bliver dygtigere, eftersom jeg bliver ældre.

3 Og jeg kan ikke lade være at skrive. Jeg synes ligesom Tilværelsen er alt for stor! Den vilde tage Livet af mig, hvis jeg ikke fik Lov at skrive. Jeg synes somme Tider, at den ikke er til at bære. Ikke fordi den er for god, heller ikke for ond, bare for stærk.

– Det var en Oplevelse 4 for mig at møde Dem den Gang ved Nansens-festen3. Jeg beder Dem tro, at det ikke er Ord alene, naar jeg underskriver mig Deres

beundrende og hengivne
Olga Eggers.

 
[1] Brev: kendes ikke tilbage
[2] Bogen: muligvis En grim Kvindes Bekendelse, 1909. tilbage
[3] Nansens-festen: 26.10.1908. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage