Einar Christiansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Kronprinsessegade 18. 2. april 1938

en umiskendelig Sympati

Kronprinsessegade 18.  2.4.38.

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Min bedste Tak for "Arv og Gæld", der skaffede mig Forfriskning og Glæde – i Modsætning til, hvad saa meget af vore Dages Skribenter har at byde paa. Skønt De og jeg baade i Afstamning, Udvikling og Livsførelse har vandret ad vidt forskellige Veje, mærker jeg imellem os en umiskendelig Sympati, saa vel personligt som, endnu mere, da vi kun sporadisk har truffet hinanden, i vor Indstilling overfor Livets Alvor. Og selv paa Afstand virker en saadan Sympatifornemmelse i en Tid som vor, hvor alting raver og vakler, i særlig Grad som et styrkende Bad, der kommer baade vore Minder og vore Fremtidshaab til Gode.

Med venligste Hilsen

Deres hengivne
Einar Christiansen.