Einar Christiansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Kronprinsessegade 18. 26. oktober 1927

det slappe Forfald

Kronprinsessegade 18.
26/10 27.

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Megen Tak, fordi De har været saa elskværdig at sende mig "Mands Himmerig". Bogen har bevæget mig stærkt, ikke mindst fordi den paa saa mange Maader falder sammen med mit eget Syn paa det slappe Forfald, som Verdenskrigen herhjemme har havt til Følge. Hvis jeg savner noget i Bogen, saa er det en Videreførelse af den nedadgaaende Udvikling i vort Samfund, som Krigen har medført, 2 af den Ulykke, det har været, saa at sige gratis at opnaa store Fordele. Men man skal jo ikke forlange Andet af en Digter end det, han selv har villet give. Særdeles gribende og sand er Skildringen af Forholdet mellem Niels og Asta – saa fint afmærket i alle de smaa Ting, der er det afgørende i et Samliv.

Endnu en Gang hjertelig Tak. Jeg haaber, De er ved Helbred og snarlig kan fortsætte.

Deres ærbødige og hengivne
Einar Christiansen