Henrik Cavling til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 2. juni 1911

Vi skriver nogle Linier

Politikens
Redaktør
Kjøbenhavn, d. 2 Juni 1911

Min kære Ven,

Maa jeg sende Dig en Buket, som jeg selv imorges plukkede i Klampenborgs Park. Kom snart derud!

Paa Grund af megen Optagethed – i disse Dage med Friluftsteatret – har jeg ikke været hos Dig, men kommer i næste Uge. Da der dagligt fra vore Læsere spørges til Dit Befindende, beder jeg Dig lade Sygeplejersken ringe op i min Telefon (8148) og sige mig, hvor længe 2 Du endnu skal ligge derude. Vi skriver saa nogle Linier til Efterretning1.

Med mine oprigtigste Ønsker om en rask fremadskridende Reconvalescens.

Din hengivne
Henrik Cavling.

 
[1] Politiken skrev 4.6.1911 under "Dag til Dag":

Henrik Pontoppidan, der nu i 5 Uger har henligget paa Rigshospitalet, befinder sig efter Omstændighederne vel, omend Bedringen kun skrider langsomt fremad. Hospitalsopholdet efter Galdestensoperation er i Reglen 8 Uger, og det menes ogsaa, at Pontoppidan efter en saa lang Tid som helbredeet vil kunne udskrives af Hospitalet.
Hvor stor Interessen er for Henrik Pontoppidan, ser vi af Brevkort med Spørgsmaal om Forfatterens Tilstand, der næsten daglig indløber til os fra Læsere rundt om i Landet.

tilbage