Johanne Buhl til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Randers. 26. februar 1934

en lille Sending Russere

26-2-34.
Randers

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Da jeg tænker de sidste Russere nu er spist op, sender jeg Dem atter en lille Sending saa De har noget at byde Johan Rohde paa, naar han nyder en Kop Kaffe hos Dem.

Tak for Deres venlige Brev! Det var morsomt at se Else og Fru Krause her i Randers, blot vilde jeg gerne have haft dem lidt længere, saa jeg kunde have vist dem lidt mere.

Hils Else og Einar Thomsen og tag selv en venlig Hilsen […]

Deres hengivne Johanne Buhl.

 
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage