Hans Brix til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Henningsens Allé 36, Hellerup. 4. januar 1924

Humoren altid er underkastet Betingelser

Henningsens Alle 36
Hellerup.
4 Jan. 1924.

Hr. Henrik Pontoppidan.

De har gjort mig en stor Glæde ved at sende mig en saa hjertelig Hilsen ved Aarsskiftet. Ganske vist er jeg, som De rigtigt formoder, ganske ufølsom overfor de Ubehageligheder, det falder i min Lod at modtage; men for Venlighed er jeg ikke ufølsom. –

Jeg erkender med Taknemlighed Værdien ogsaa af Deres komiske Evne; men for mig er Deres Forfatterskab saa væsentlig etisk betonet, at 2 – som det forekommer mig – Humoren altid er underkastet Betingelser, ligesom hos Paludan-Müller.

Jeg har hørt nævne, at De arbejder paa en større Roman; maa jeg have Lov at sige, at jeg imødeser dens Fremkomst med Forventning og Glæde. Mellem de yngre Forfattere er der næsten ikke en der betyder noget ved sit Talent.

Hjertelig Hilsen.

Deres ærbødigt hengivne
Hans Brix.