Georg Brandes til Henrik Pontoppidan
18. maj 1922 (udateret)

ikke hjemme

Kære Henrik Pontoppidan jeg skyndte
mig herud ligesom jeg fik Deres Brev
for at De ikke skulde gaa forgæves i

Georg Brandes

Aften og nu er De desværre ikke hjemme.
Da De ikke kan Fredag, saa beder
jeg Dem spise med mig Lørdag Kl 7
Tør jeg gøre Regning derpaa?