Georg Brandes til William Waagner
1918 (udateret)

noget mere Omhu

Hermed den Anbefaling, De har Brug for. Tillad mig privat her at tilføje et Ønske om at De vilde behandle Sprog og Vers med noget mere Omhu.

Man kan ikke sige: et Baal som røger; thi Baal røger ikke Cigar. Ordet er: ryger og kan ikke ændres for Rimets Skyld.

Jeg forstaar ikke, man kan skrive noget saa aldeles umelodisk som Linien:

Eller En jeg elsker, i en Stad af Sten (Der sidder en Tøs). Sligt er forlorne Vers.

Eller Linien: Men Menneskene svinger en Svøbe over sit Hoved

Og der er desværre altfor lidt Melodi i Deres Digte. I den sidste Linie er der kun én umelodisk Gru. Gid De ogsaa vilde lade de Omkvæd fare, der er som Barneremser.

Saa haaber jeg, De endnu kan blive god.

Venligst
G. B.

 
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage