Georg Brandes til Henri Nathansen
12. oktober 1917

Tyskere og Jøder

12 October 171

Kære H. Nathansen

Hvis De havde læst min Bog, før De skrev til mig, vilde De til Deres Beroligelse have set, at der i den var langt, langt mere Jøderi end Artiklen om Bialik. Der var den baade spøgefulde og alvorlige om de Smaa Romaner og der var Artiklen om Lidforss, endelig Forældrenes Konfession. De gør mig ogsaa Uret, naar De bestandig lader, som De troer det er Danskhed, jeg kræver af Dem, og dansk, jeg selv med Magt vil være. Nej, det som irriterer mig er Sneverheden. Jeg vil have Dem human, 2 mangesidigt aaben, og jeg lider ikke, De indsnevrer Dem til Tyskere og Jøder2.

Jeg kender en Monoman som Dem, Oscar Levy3, der har udgivet Nietzsche paa Engelsk. Han er fuldstændig Pan-Israelit. Det er hans Kval, at de to Tyskere han beundrer (Goethe og Nietzsche) samt den Franskmand, han dyrker, (en vis N. Bonaparte) ikke var Jøder.

Hav nu ellers hjertelig Tak for ethvert godt Ord, De skrev. Jeg kan i mit 76. Aar nok trænge til at der er et Par Stykker som finder noget i hvad jeg skriver.

3 Det er gaaet mig underligt i disse Dage. som De véd, nævnes Johannes Buchholtz's Navn i denne Tid oftere. Jeg har engang havt Besøg af Manden, og bestandig, naar jeg ser Navnet, ser jeg mig med ham vandrende i et Landskab op ad en lille Høj, jeg ser Jordklumper trille for min Fod, og ser skarpt et helt Landskab omkring mig. Men nu véd jeg sikkert, at Manden besøgte mig her i mit Værelse og selv om jeg – hvad jeg neppe troer – er gaaet ud med ham og hen paa Langelinje, er det Landskab, jeg ser ham i, slet ikke et saadant regelret.

Paa en mig uforklarlig Maade blandes 4 Deres Person ind i Billedet, saa jeg maa tro, jeg har gaaet paa Landet med Dem, og formodentlig talt om ham, hvorpaa Erindringsbillederne har forskudt sig.

Inat endte jeg Ouverturen til C. J. C.4 (Ikke at forvexle med J. C. C.5) i første Udkast. Den blev desværre vist umulig, tre Gange saa omfangsrig som den til Voltaire.

Ja, Titel-Opfinder6, giv mig en Titel til min Kaisar som kan faa Idioterne til at subscribere. Men jeg troer ikke, der gives noget Middel. Mit sædvanlige Publicum er 6 til 700. Min sidste Bog tryktes endda kun i et Tusind Exemplarer.

Tak for alle gode Ord

Deres
G. B.

 
[1] fredag. tilbage
[2] Tyskere og Jøder: se GBs dagbogsnotater her på siden. tilbage
[3] Oscar Levy: (1867-1946) ty. læge og forfatter, bosat i England fra 1894. Hans engelske Nietzsche-oversættelse udkom 1909-13. tilbage
[4] C. J. C.: Cajus Julius Cæsar. tilbage
[5] J. C. C.: J. C. Christensen. tilbage
[6] Titel-Opfinder: Det var Nathansen der i 1913 foreslog GB titlen Fugleperspektiv. tilbage