Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra København. 19. marts 1915

Bogen ud til Maj

19 Marts
*151

Kære Nathansen

Artiklen, De venligt roser, blev skrevet saadan at jeg havde ladet Cl.s Artikel ligge to Dage, da jeg umuligt havde Tid til at tænke paa den, saa iforgaars skrev paa min Bog fra 2 - 3, Kl. 3 tog Clemenceau for mig, skrev Svar fra 3½ til 6½, kjørte det til Bladet, kjørte hjem og skrev til 3 Nat 32 Sider paa Bogen. Følgelig har jeg skænket Avisartiklen saare liden Opmærksomhed. Jeg vil have Bogen ud til Maj.

Deres hengivne
G. B.

 
[1] Fredag. Korrespondancekort adresseret til "Forfatteren Hr. Henri Nathansen / 12 Frederik d. Sjettes Allé / F". Poststemplet "Kjøbenhavn Ø 19.3.15; 2-3 F". tilbage