Georg Brandes til Henrik Pontoppidan
Sendt fra den engelske kanal. 14. maj 1914

Alt vel ombord

*15/5 19141

Nær Southampton

Hjertelig Tak for Telegrammet, haaber at begge gode Venner har det godt; jeg har ikke set Pontoppidan siden De var forhindret fra at komme ved Bergstrøms Død2. – Her er et mægtigt og smukt Skib, det største, som hidtil er bygget, velopdragent Selskab, og jeg for min Del er installeret i et stort, rigt udstyret Værelse med tilstødende Badekammer. Jeg er foreløbig rask og haaber at undgaa Fiasco.

Deres hengivne G. B.

 
[1] rigtig dato torsdag 14.5.1914, jf. GBs dagbog. Postkarte. An Bord D. "Vaterland" der Hamburg-Amerika Linie. Billedet forestiller "Turnhalle", motionsrummet om bord. Adresseret til "Forfatteren Hr. Henrik Pontoppidan / Snekkersten / Dänemark". tilbage
[2] Bergstrøms Død: jf. GBs dagbog 29.3.1914. HP havde inden da været til frokost hos GB 4.3.1914. tilbage