Georg Brandes til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 31. december 1913

Henrik betyder Hjemmets Rigdom

31 Dec 131

Kære Henrik Pontoppidan

Medens mit Fornavn er ganske gennemskueligt, rent gammelgræsk, Jord-arbejder ɔ: Agerdyrker, voldte Deres mig igaar et Øjeblik Vanskeligheder, fordi jeg ikke forstod n'et deri.

Henrik med alle de øvrige Former: Henri, Henry, Harry, Enrico, Henriques og Henriette, Harriet etc. er, som jeg følte, kun det tyske

Heinrich, gammeltysk Heim-rich, Hjemmets Rigdom, Husets Skat, et meget naturligt Navn til den nyfødte Søn.

Mange Tak til Dem begge for den saare hyggelige Dag igaar og alle gode Ønsker for 1914.

Deres Georg Brandes

 
[1] Korrespondancekort adresseret til "Forfatteren Hr. Henrik Pontoppidan / Snekkersten" og poststemplet "Kjøbenhavn 5 31.12.13. 12-3 F" tilbage