Georg Brandes til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Strandboulevard 27, København. 2. november 1913

det er mig forbudt at betræde russisk Grund

Strandboulevard 27
2 Nov. 13

Kære Henrik Pontoppidan

Deres Brev bragte heldigvis ingen ugunstig Meddelelse om Deres Helbred eller Forhold. De sagde deri at De nu tog nogen Tid til Kjøbenhavn. Da det, som De vel véd, blev mig forbudt at betræde russisk og finsk Grund, er jeg nu her henved 2 Uger endnu og vilde gjerne se Dem. Kan der ikke træffes en Aftale for en af de nærmeste Dage? Ogsaa Deres Frue vilde jeg meget gjerne træffe sammen med.

Deres Georg Brandes.