Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra Palermo, Italien. 7. februar 1913

hævner sig at vise G.B. Venskab

Fricker's Savoy Hotel
Palermo (Sicile)
7 Febr 131

Kjære Ven

Tak for Deres elskværdige Brev til min Fødselsdag; det viser mig paany, hvor meget mit Ve og Vel ligger Dem paa Hjerte. Jeg er jo ikke netop i Besiddelse af "Lykken", men jeg har hverken brækket Arm eller Ben, har ikke Kræft eller Svindsot, er altsaa absolut lykkelig.

De selv har nu i et helt Aars Tid havt Lykken med Dem, og det kan kun glæde Deres Venner. Medgang er en saa sjælden og saa opmuntrende Ting.

Paa Danmark tænker jeg naturligvis meget, men der 2 er yderst faa dèr, som existerer for mig, og det er ret slemt.

Jeg havde vakre Dage i Rom, hvor jeg kun blev altfor kort, First name of the worlds names, Rome√ og i Neapel, hvor Hertugfamilien Andria var som gamle Venner, saa jeg blev hele Dagen hos dem, her kender jeg kun Frk Knudtzon og et Par Lærde. Paa Tirsdag rejser jeg til Tunis. Skibet gaar 11 Februar og jeg tager da atter fra Tunis fjorten Dage efter√, med et Skib som gaar 26 Februar til Sicilien.

I Tunis er min Adresse
Hotel de la Régence

I Taormina, hvor jeg atter bliver en 14 Dage er den
Hotel Metropole

Man har bedt mig meget, holde nogle franske Foredrag i Rom.

I den Anledning vilde jeg gjerne bede Dem gjøre mig en Tjeneste.

Ifald De gaar op i min Lejlighed, 3 saa vil De strax ved Indgangen til min Stue i den smalle Reol, hvori de Bøger, jeg selv har skrevet, staar, finde en fransk Afhandling om H. C. Andersen liggende i løse Blade med et lille Baand om, ovenpaa Bøgerne.

Den vil jeg for det første bede Dem sende mig. Nederst i den store Boghylde som er lige ved Døren paa Deres venstre Haand, naar De træder ind i min Stue, ligger der nogle store Manuskriptpakker. I en af dem ligger en Masse løse Blade om Goethe og ved den maa der i samme Omslag findes to blaa Hefter, ≠¡§∞ c: trykte Hefter i blaat Omslag med to Artikler paa Fransk om Goethe. Hefterne hedder Revue Bleue2. 4 Om Hefterne ligger der, er jeg ikke aldeles vis paa; men jeg troer det. Er de ikke der, saa opgiver vi det simpelthen. (De kunde kaste et Blik i Manuskriptskabets Skuffe, Hvis ifald de ikke er der. De maatte da[?] ligge helt ovenpaa i Skuffen.)

Ellers Finder De Afhandlingen om Andersen og de to Hefter, beder jeg Dem sende mig dem som rekommanderet Korsbaand til
Hotel de la Regence, Tunis

Endnu ét vilde jeg gerne plage om. Da jeg rejste tog jeg kun Vinterfrakke med, som er meget varm. Min Mening var at blive ganske kort borte.√. Jeg vilde gjerne have min tynde Overfrakke, der hænger i Entréen, sendt til mig som Pakke. Min gode Jfr. Andersen kunde være Dem behjælpelig dermed, eller endnu bedre Deres kloge og praktiske Frue.

Nu har jeg udtømt mig i Plagerier og beder Dem tilgive.

5 Jeg forstaar at De retter et lidt satirisk Blik paa O. B. og E. G.3 Jeg fik desværre ikke den unge norske Skønhed at se, som hun gør Propaganda for. Jeg blev bedet sammen med hende til Dagen efter at jeg maatte rejse. Jeg fik det Indtryk af et Brev, at hun havde smeltet Deres Hjerte.

Dette er intet ordentligt Brev, kun Plageri. Men det hævner sig at vise G.B. Venskab. Ingen Profession er derimod mageligere og mere indbringende end den at vise ham det modsatte.

Deres hengivne
Georg Brandes

Jeg ser for mig et Aar i urolig Fart. Til Oktober skal jeg tale i Petersborg, og maaske derefter i London.

 
[1] fredag. tilbage
[2] Revue Bleue: La Revue politique et littéraire var 1863-1939 et ugeskrift der gik under navnet Revue Bleue efter farven på dets omslag. tilbage
[3] O. B. og E. G.: Otto Benzon og Emma Gad. tilbage