Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra Pallanza, Italien. 17. januar 1913

Laurbær daarligt Leje

Kjære H. N.1

Jeg er her igjen2, i Vinter og Sne denne Gang; men bliver her et Par Uger paa Vejen sydpaa. Jeg tænker, De er tilbage fra Frankfurt, og vil gjerne høre fra Dem. Nu er det Deres Opgave at skrive et nyt Stykke, og De maa ikke forsømme den. Laurbær afgiver et meget daarligt Leje at hvile paa.

Deres G. B.

 
[1] Fredag. Postkort med motiv: Lago Maggiore – Pallanza – S. Remigio (Propr. Marchese della Valle di Casanova), adresseret til: "Forfatteren / Hr. Henri Nathansen / Allégade 15 A / Copenaghen / Danimarca". Poststemplet "Pallanza, Novara 17.1.13". tilbage
[2] her igjen: GB rejste fra Paris 15.1. og ankom til Pallanza 16.1.1913 ved middagstid. "Iskulde i alle Værelser. Første Sne. Kulden en sand Gêne. Kamin nytter intet. De har slet ikke havt i hele Aaret. Og umuligt med Vinterfrakke at holde Varmen trods uafbrudt Fyren" (dagbogen 16.1.1913). tilbage