Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra Paris. 3. juli 1911

Gribbeflok kaster sig over mig

Hotel Bedford
Rue de l'Arcade
(Madeleine)
Paris le 3 Juillet 19111

Kjære Hr. N.

Mange Tak for Deres uforandrede Interesse.

Det er idetmindste godt, at De er ved godt Mod, om jeg end finder det galt, at De slet ikke vil ansøge. Jeg er ikke saa sikker som De paa at det vilde være frugtesløst.

Det er mig ikke let at besvare Spmaalet om mit Helbred. Godt er det ikke. Saa tidt jeg efter nogen Tids Sengeleje troer mig helbredet, viser det sig snart at Smerten blot har flyttet sig og bryder ud paa et andet Punkt. Imidlertid synes Betændelsen aldrig saa stærk at den helt lukker 2 Aaren.

Jeg har endnu en Del Indbydelser jeg har modtaget og som jeg vil prøve paa at følge – til Primoli kom jeg aldrig, blev to Uger i min Seng – og min Plan er nu den at tage herfra circa den 7de og da gaa til Kbhavn. Men sig det endelig ikke til nogen, jeg frygter den Gribbeflok der strax kaster sig over mig. Og sikkert er jo Intet.

Deres hengivne
G. B.

Jeg holdt igaar Foredrag2 for Skandinaverne her – lutter fattige Haandværkere – om Armand Carrel. Lidt forstod de vel.

 
[1] mandag. tilbage
[2] Foredrag: dagbogen 2.7.1911: "... arbejdet 3 Timer paa Foredraget, holdt det i Skandinavisk Forening i en frygtelig Sal med Kellneres Tallerkenrasling og blot Arbejdere som Publikum." tilbage