Georg Brandes til Henri Nathansen
Sendt fra Paris. 27. juni 1911

gyser for Danmark

[ca. 27.6.19111]

Hotel Bedford
Rue de l'Arcade
(Madeleine)

Kjære Hr. N.

Tak for det gode Brev om Deres Landliv. Jeg selv har lidet at berette, var hverken i Rouen eller nogensteds√. Min Sygdom2 vendte tilbage her og jeg har ligget 10 Dage i Sengen, meget alvorligt angrebet. Idag har jeg været lidt oppe, men det er desværre ikke helt forbi. Derfor kommer jeg først hjem noget efter den første Juli, naar kan jeg jo ikke vide.

Og jeg gyser, gyser for Danmark, forlader det igjen, saasnart jeg kan.

Jeg sender Dem en hjertelig Hilsen

Deres hengivne
G. B.

 
[1] udateret brev skrevet på hotellets brevkort; det kan dateres til ca. 27.6.1911, jf. HNs svar 30.6.1911, samt bemærkningen om Rouen. tilbage
[2] Sygdom: iflg. dagbogen måtte GB lægge sig i sengen 20.6.1911, og dagen efter skrev han: "Alle mine Planer gaar i Løbet, kan ej gaa til Primoli imorgen, ej til Rouen i overmorgen. Alt strander for mig". D. 27.6 stod han lidt op, men først 28.6 var han i stand til at stå op og gå ud. tilbage